Slouží většinou jako podklad pro hodnocení hluku a jeho dopadu na zdraví obyvatelstva, případně jako součást dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí. U tohoto typu studie se vypočítá předpokládaná hluková zátěž zamýšlených staveb (obchvatů obcí, nové křižovatky, nové komunikace).

Při výpočtech je vycházeno jak z podkladů zadaných investorem, tak z oficiálních dat uveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Dle potřeby pak provedené výpočtové modely ověřujeme akreditovaným měřením hluku v návaznosti na konkrétní zadání vycházející z požadavků krajských hygienických stanic.

Go to top