Vítejte na stránkách firmy ENVING s.r.o.

Firma ENVING s.r.o. byla založena a zaregistrována, jako samostatný právní subjekt, zápisem ze dne 3. srpna 1992 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně  - oddíl C, vložka 5939.

Předmětem podnikání firmy ENVING, s.r.o. jsou činnosti v oblasti životního a pracovního prostředí, které jsou prováděny na základě živnostenských listů, oprávnění a autorizací, získaných za období existence firmy.

Disponujeme kvalifikovanými pracovníky s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce, získanými při navrhování, projektování, výstavbě a provozu staveb a činností.

Zabýváme se hodnocením záměrů a provozu všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Specializujeme se také na následující činnosti:

  • sterilizace etylenoxidem
  • těžba nerostných surovin a recyklační zařízení
  • povrchové úpravy lakováním

 

 

 

Kontakt:

ENVING, s.r.o.
Staňkova 557/18a
602 00  Brno-Ponava
GPS: N 49°12.77450', E 16°36.19502'
 
IČ:          46903003
DIČ:       CZ46903003
 
Tel:        549210356, 541240857
Fax:       nepoužíváme

e-mail:    enving@enving.cz